logo budoserwis
główna Budoserwisinfo o naskontakt do nasnasza ofertanasza galeria
nadzory na obiektach
produkcyjno-biurowe
sportowo-rekreacyjne
mieszkalne
przedszkola i żłobki
zabytkiinne obiekty
inwestorzy
 

1. Modernizacja instalacji sanitarnych w budynkach w Warszawie:
   - Plac Zamkowy 8
   - ul. Freta 17-27
   - Rynek Starego Miasta 22/24, 26
   - Budynek Kościoła Parafii Ewangelicko-Reformowanej przy
     alei Solidarności 74

2. Remont instalacji sanitarnych w budunku Ministerstwa Edukacji
    Narodowej przy Al. Szucha 25.

3. Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku
    Państwowego Muzeum Etnograficznego przy ul. Kredytowej 1.

4. Remont elewacji wschodniej Zamku Królewskiego przy Pl. Zamkowym 4
    w Warszawie.

5. 
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji c.o. w
   Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, pl. Teatralny 1.